Collectief duurzaam projectontwikkeling

Ontwikkeladviseur BV contracteert deels posities voor eigen rekening en risico. Daarnaast zal men afhankelijk van de ambitie samenwerkingen aangaan met partners die de uitdaging dragen en delen om te komen tot een slagvaardig proces. In deze heeft Ontwikkeladviseur B.V. samenwerkingen met vaste lean-partners die aansluiten bij de uitgangspunten van de basisontwikkeling:

  • Duurzaam
  • Maatschappelijk verantwoord
  • Innovatief
  • Flexibel en hoogwaardig

Ontwikkeladviseur BV werkt ook voor opdrachtgevers die een projectontwikkeling beogen op haar positie(s). In deze zal met de klant een transparant proces doorlopen worden om alle stappen inzichtelijk te krijgen. Het is van belang om in deze fase de strategie te bepalen in het kader van haalbaarheid wat gekoppeld zal zijn aan het overwegen van risico’s, financiële voorinvesteringen, bestemmingsaanpassingen en bereidbaarheid binnen de overheid en/of politiek.

projectontwikkeling
projectontwikkeling
VOOR INFORMATIE BEL:
Jethro van Veen | Tel. +31 (0) 6 53 94 23 53
Creatief en enthousiast in ontwikkeling