Planontwikkeling

Ontwikkeladviseur BV maakt haar eigen stichtingskosten & exploitatie berekeningen. Maar ook voor opdrachtgevers die op locaties verdere uitwerking van hun business beogen. Dit kan verschillen van woning, bedrijf, kantoor of sportlocaties. In deze kan de klant het proces deels of geheel onderbrengen bij Ontwikkeladviseur BV.

In deze wensen klanten in het begin scenario duidelijkheid voordat men de markt gaat benaderen. Zodat alle locatie mogelijkheden zijn doorsproken en de financiële kaders zijn uitgewerkt in een complete stichtingskosten overzicht en/of exploitatie opzet.

In deze zal naast een duidelijke werkomschrijving (bestek) in combinatie met plattegronden een bouwkostenopzet gemaakt moeten worden. Vanuit deze opzet zal de totale stichtingskosten bepaald kunnen worden, waarin aanvullende segmenten benoemd zullen worden:

Globaal voorbeeld:

  • Grond & infrastructuur
  • Bouwkosten/ E & W installaties
  • Advieskosten steden/architect/constructeur/E&W etc.
  • Leges/aansluitkosten/verzekeringen
  • Rente /belasting-overdracht componenten
  • Mogelijke Verhuur/verkoopkosten/notaris
  • Beoogde opbrengsten/exploitatie of verkoop
Het is aan de klant in welk proces onderdeel de planondersteuning wenselijk is.
planontwikkeling
jethro-van-veen
VOOR INFORMATIE BEL:
Jethro van Veen | Tel. +31 (0) 6 53 94 23 53
Creatief en enthousiast in ontwikkeling