Beheer en onderhoud

Voor u als vastgoedbelegger is het van belang dat u optimaal rendement maakt op uw investering. Dit rendement wordt echter niet alleen gerealiseerd door juiste samenstelling van netto huuropbrengst in verhouding tot uw investering maar tevens uit de goede verstandhouding met uw huurder(s) en de staat van onderhoud van uw onroerend goed. Het een staat namelijk in direct verband met het ander.

Ontwikkeladviseur BV helpt u bij het beheren van uw vastgoed zowel administratief als technisch.

Onder administratief beheer wordt verstaan een vorm van beheer dat is gericht op een efficiënte en transparante wijze van vastleggen van relevante gegevens betreffende het object, het periodiek geven van overzichten daarvan alsmede het uitvoeren van middels voorschriften en instructies gegeven opdrachten.

Onder technisch beheer wordt verstaan het bij voortduring in een goede staat (doen) houden van alle bouwkundige, (installatie)technische en infrastructurele onderdelen van het object en het ten behoeve daarvan opstellen en bijhouden van onderhoudsprognoses voor de korte, middellange en lange termijn (Meerjarenonderhoudsplanning).

beheer-en-onderhoud-2
Beheer en onderhoud

VOOR INFORMATIE BEL:
Alex Jongen | Tel. +31 (0) 6 51 26 97 07